World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

MUSTELLA-60 GPS-UHF

Obroża MUSTELLA-60 GPS-UHF :
- Średnica od 30mm;
- waga ~6g;
- maks 500 pozycji GPS;
- bateria z możliwością ponownego naładowania;
- brak panelu solarnego;
- SRD - dwukierunkowa komunikacja UHF, automatyczny pobór danych z odległości 200-800m.

MUSTELLA-100 GPS-UHF

Obroża MUSTELLA-100 GPS-UHF :
- Średnica od 30mm;
- waga ~9g;
- maks 1000 pozycji GPS;
- bateria z możliwością ponownego naładowania;
- brak panelu solarnego;
- SRD - dwukierunkowa komunikacja UHF, automatyczny pobór danych z odległości 200-800m.