World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

"Migration map of Eagle Club Estonia" - Mapa migracji

Mapa migracji ptakow.(projekty Estońskie)
Na zdjęciu Bielik Zwyczajny "Haliaeetus albicilla" o imieniu Kirilla z logerem Ecotone.
Wiecej o projekcie: [LINK]i tutaj [LINK]


Powrót »