World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

Przykładowe projekty z zastosowaniem logerów ECOTONE

Bocian biały z logerem ECOTONE

Bocian biały oznakowany na wiosnę 2013 logerem Ecotone już jest w trakcie wiosennej migracji! Bociek wystartował 1go marca i już jest na Ukrainie!! Mapę aktualizujemy codziennie.
- Aktualizacja: 2014-03-24 - Bocian przekroczył granicę rumuńsko - ukraińską