World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

seria CYGNUS

Cygnus

Cygnus loger GPS-GSM typu “obroża“ (eng."necklace") dla ptaków typu łabędzie.
- Podwójny panel solarny;
- Szybki i łatwy system mocowania bez użycia śrub i dodatkowych narzędzi;
- Średnica obroży: 57mm;
- Ciężar całej obroży: od 52 g.
UWAGA! dostępny model Cygnus GPS-GSM z UHF.
(szczegóły patrz: Lokalizatory Ecotone GPS-GSM-UHF)