World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

OPOS GPS-UHF

Obroża
- φ 40mm;
- Zróżnicowanie wagi od 15g i żywotności loggera w zależności od ilości zamontowanych w loggerze baterii:
1 bateria - 1000 pozycji GPS;
2 baterie - 2000 pozycji GPS;
3 baterie - 3000 pozycji GPS;
- bateria słoneczna;
- DPS – podwójny system zasilania, bateria słoneczna oraz “zapasowa” bateria Litowa (która jest używana tylko wtedy, gdy brak ładowania solarnego).