1. 17.03.2016

Ecotone Telemetry - Catalogue

Produkty w ofercie ECOTONE TELEMETRY

Telemetria

Loggery GPS-GSM produkcji Ecotone zostały zaprojektowane to monitoringu i badania zachowań dzikich zwierząt. Poprawne zrozumienie zasad działania i obsługi logerów jest warunkiem, aby mogły poprawnie funkcjonować. Zanim zdecydują się Państwo na zakup i zastosowanie tego typu sprzętu, sugerujemy wcześniejszy kontakt z nami i omówienie założeń projektu oraz oczekiwanych rezultatów. Pełne zrozumienie zachowania i biologii monitorowanych zwierząt jest niezbędne dla naszych specjalistów przygotowujących oprogramowanie, kształt obudowy, sposób zamocowania i zasilania nadajnika. Czasami nie wszystko to czego Państwo oczekują jest możliwe do realizacji, lub wymaga specjalnego podejścia do problemu, stąd konsultacje, analiza literatury i wspólne omówienie projektu daje szanse na uzyskanie dobrych wyników.
Oprogramowanie, wbudowane algorytmy pracy, obudowa, sposób zasilania i wiele innych parametrów będą całkowicie inne w przypadku zwierząt mieszkających w norach lub na otwartej przestrzeni, nurkujących lub tylko lądowych, o dziennym lub nocnym trybie aktywności, przebywających stale w jednym klimacie lub odbywających wędrówki.
Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo nasze pełne wsparcie merytoryczne i opiekę techniczną na czas trwania projektu. Nasza grupa naukowców, biologów, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów i niespodzianek jakie nam często dostarczają badania terenowe.

Regulamin zakupów

Zakupów w naszym sklepie można dokonać z poziomu sklepu interetowego, składając zapytanie o towar.
Szczegółowy regulamin