Logery GPS-UHF

Logery GPS-UHF to najmniejsze i najlżejsze urządzenia w naszej ofercie. Masa produkowanych logerów zaczyna się od 4,5g. Odczyt zgromadzonych danych oraz ustawienia pracy logera są możliwe zdalne, poprzez oprogramowanie PC (Windows) za pośrednictwem stacji bazowej. Są to idealne logery GPS do projektów prowadzonych na ptakach w trakcie sezonu lęgowego lub na gatunkach posiadających stałe miejsca żerowiskowe lub noclegowiska itp.

Odbiornik (stację bazową) umieszczamy w terenie np. kolonia lęgowa, kryjówka, a transfer danych następuje w momencie pojawienia się logera w jego zasięgu. Obustronna komunikacja na otwartej przestrzeni jest możliwa na odległości ok. 300m. A jej zasięg jest zależny od ukształtowania terenu, lesistości, czy warunków meteorologicznych itp.

Logery przesyłające dane drogą radiową są dobrym rozwiązaniem w przypadku, kiedy oczekujemy dużej ilości danych zebranych w małym interwale czasowym.
Wszystkie nadajniki posiadają baterię, którą w zależności od potrzeby, można ponownie naładować.

Główne cechy loggerów GPS-UHF produkcji Ecotone

• Dane zbierane przez logery są dostępne zdalnie poprzez stację bazową.
• Jedna stacja bazowa może pobierać dane z 30 logerów.
• Każdy użytkownik logerów GPS-UHF otrzymuje wraz ze stacją bazową oprogramowanie PC.
• Loggery wykorzystują do transmisji danych fale radiowe.
• Stację bazową można pozostawić w terenie (wersja "short radio download")
np. w kolonii lęgowej. Stacja obsługuje wszystkie logery będące w jej zasięgu.
• Pozycje GPS zebrane przez loger podczas długotrwałego braku dostępu do stacji bazowej, są przechowywane. Pamięć logera może pomieścić 130 000 pozycji GPS, które są odsyłane, gdy tylko zwierzę znajdzie się w zasięgu odbiornika.
• Pozycje GPS, dodatkowe dane (dane opcjonalne) oraz parametry pracy są odsyłane zawsze po nawiązaniu łączności ze stacją bazową.
• Pozycje GPS zbierane są w interwale zaprogramowanym przez użytkownika. Do poprawnego funkcjonowania niezbędny jest dostęp urządzenia do sygnału satelitarnego GPS.
• Zmiana parametrów pracy logerów zainstalowanych na zwierzętach, jest możliwa w momencie, kiedy nadajnik znajduje się w zasięgu stacji bazowej za pośrednictwem PC.
• Logery z zasilaniem solarnym, posiadają szereg wbudowanych algorytmów zabezpieczających baterie zarówno przed ich przeładowaniem, jak i zbyt szybkim lub nadmiernym rozładowaniem.
• Logery z zasilaniem solarnym po spadku napięcia poniżej 3,7V przechodzą automatycznie w tryb jednogodzinny ( 1 pozycja GPS / godzinę), lub zostają zatrzymane przy dalszym spadku napięcia. Powracają do poprzedniego rytmu gdy napięcie ponownie wzrośnie.

Produkty

Logery GPS-UHF SRD

GPS-UHF SRD ECOTONE LOGER

Moduły GPS-UHF SRD (Short Range Download) z krótkodystansową transmisją danych, to najlżejsze loggery w naszej ofercie - już od 5g! Doskonałe urządzenia do projektów prowadzonych w sezonie lęgowym, szczególnie na gatunkach kolonijnych.

Aby zapoznać się z modelami naszych logerów, zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu

Obroże GPS-UHF

W naszej ofercie posiadamy szeroki zakres obroży telemetrycznych, umożliwiających monitorowanie ssaków. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do działu OBROŻE TELEMETRYCZNE