Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce

Polska
Ochrona kulika wielkiego

Jednym z zadań projektu "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce" jest pogłebienie wiedzy o biologii i ekologii kulika wielkiego, poznanie wymagań życiowych oraz tras migracji i miejsc zimowania tego globalnie zagrożonego gatunku. Zadanie to będzie realizowane dzięki zdobyczom najnowszej techniki - telemetrii GPS/GSM. Dzięki telemetri możemy poznać poczynania śledzonych osobników, dowiedzieć się jak duże obszary są wykorzystywane przez ptaki (areały osobnicze), poznać ich zwyczaje i wymagania. W końcu dowiemy się również gdzie zimuje nasza krajowa populacja kulika wielkiego i gdzie znajdują się obszary postojowe, pełniące ważna rolę w czasie migracji ptaków.
Więcej o projekcie na stronie LINK
ECOTONE dostarcza logery do tych badań i wspiera projekt


Powrót »