Jak prawidłowo zaprogramować logger GPS-UHF

Niezależnie od rodzaju wybranego loggera (GPS-UHF czy GPS-UHF-GSM) najistotniejsze ustawienia to liczba pozycji GPS oraz częstotliwość pracy stacji bazowej.

Liczba pozycji GPS
Łatwo przewidzieć, że większość projektów badawczych wymaga zebrania bardzo dużej ilości danych. W przypadku małych loggerów GPS-UHF takich jak URIA Ecotone Loggers punkt wyjścia stanowi długość życia baterii. Mówiąc ogólnie - logger tego typu pozwala zebrać tyle danych, na ile pozwoli bateria. Dlatego charakteryzujemy każdy logger z osobna, (patrz zakładka loggery GPS-UHF SRD,LINK) podając informacje dotyczące liczby pozycji możliwych do zebrania. Warto podkreślić, że częste pobieranie pozycji GPS może bardzo szybko wyczerpać baterię, przy czym bardzo mała częstość pobierania pozycji GPS również ją osłabi. Dlaczego? Otóż GPS pracuje do momentu obliczenia pozycji na podstawie OSTATNIEJ pozycji i nowego sygnału GPS. Z tego powodu przy częstym pobieraniu pozycji, GPS pracuje bardzo szybko. Z kolei gdy pozycje pobierane są rzadko, długi czas ich kalkulacji także oznacza duże zużycie baterii.
Czy istnieje uniwersalna recepta na dobór odpowiednich ustawień? Niestety NIE. Musimy rozważyć zachowanie zwierzęcia – dlatego najlepsze rozwiązanie to częste sprawdzanie stacji bazowej i analiza danych.
W pewnych przypadkach trzeba zachować dużą częstość pozycji GPS, w innych z kolei można ustawić dłuższe interwały, bez konieczności utraty ważnych danych, utrzymując jednocześnie baterię w dobrym stanie.

Interwały pracy stacji bazowej (Interwał aktywności radiowej)
By pobrać zebrane dane i wysłać do loggera/loggerów nowe ustawienia, potrzebna jest aktywna stacja bazowa. Nasze stacje bazowe nie wymagają podłączenia do PC – obydwa procesy (pobieranie danych i wysyłanie nowych ustawień ) są automatyczne i rozpoczynają się w momencie obecności loggera w zasięgu stacji bazowej. W dodatku, by zoptymalizować zużycie energii, loggery wyłączają się w zasięgu stacji bazowej (i pobieranie pozycji). Tym samym funkcja „Interwał aktywności radiowej” wpływa jednocześnie na długość „życia” loggera i dostępność danych do pobrania.

Nasze oprogramowanie – Tracker - pozwala na wybór jednej z 3 opcji: co 1 minutę, co 5 minut i co 10 minut. Można uznać, że interwał 1-minutowy jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku zwierząt, spędzających tylko kilka minut w zasięgu stacji bazowej (kolonia rozrodcza, gniazda). Pozwala to na zebranie pozycji GPS tuż po tym, jak zwierzę opuści rewir, bez konieczności utraty ważnych danych. Z drugiej jednak strony interwał 10-minutowy jest mniej czuły pod tym względem, za to może być idealny w przypadku zwierząt, które będą spędzać dłuższe okresy czasu w zasięgu stacji bazowej. Wówczas oczekujemy, że zwierzę przemieszcza się na dłuższe dystanse (i nie tracimy dużej ilości danych w ciągu 10 minut), przy czym czas spędzony w zasięgu stacji bazowej jest wystarczający, by pobrać wszystkie dane z loggera. W tym momencie należy zapamiętać, że 10-minutowy interwał może potrzebować podobnej (lub nieco większej) ilości czasu, by przesłać dane do stacji bazowej. Wynika to z faktu, że logger będzie wyszukiwał stacji tylko raz w ciągu tych 10 minut, a w przypadku nie wykrycia połączenia transfer danych będzie przerwany do momentu następnego „czasu wyszukiwania”.