Jak zamontować logger – ptaki

Istnieje kilka metod zakładania loggerów. W przypadku ptaków możemy zastosować obrożę, obrączki na nogę, jak również szelki czy też przykleić logger do piór.
Każda z metod powinna być wybrana ze szczególnym uwzględnieniem zachowania konkretnego ptaka i masy jego ciała.
Obroża (np. obroża IBIS zaprojektowana przez ECOTONE) może być użyta dla gęsi, na tej samej zasadzie co obroża z wygrawerowanym numerem.
Obrączki na nogę, specjalnie zaprojektowane dla gatunków takich jak żuraw, mogą być używane w pewnych przypadkach.
Najpopularniejszym sposobem zamontowania loggera są szelki, ale wymaga on wiedzy odnośnie tego, jak zrobić to prawidłowo.
Logger przyklejony klejem/logger przyklejony taśmą – prosty sposób zamocowania loggera, polecany zwłaszcza dla małych ptaków, jak i projektów krótkoterminowych (np. tylko sezon rozrodczy). Logger może być przyklejony bezpośrednio do piór lub przy użyciu małej podkładki. Należy uwzględnić, że opisywana metoda może prowadzić do utraty loggera w momencie ewentualnego czyszczenia piór.
Trzeba pamiętać, że źle zamontowane urządzenie może powodować problemy z przemieszczaniem się ptaka. Radzimy zatem przeczytać publikacje z opisem metody i dopiero wtedy ‘przećwiczyć’ na ptaku będącym w „niewoli” czy też modelu, aby zrozumieć ogólne zasady i zdobyć większą wprawę do pracy w terenie.
Przykładowe publikacje:
New Harness Design for Attachment of Radio Transmitters to Small Passerines, John H. Rappole and Alan R. Tipton, Journal of Field Ornithology, Vol. 62, No 3 (Summer, 1991), pp.335-337
Leg-Loop Harness Design for Attaching External Transmitters to Seabirds, Mark L. Mallory and Cynthia D. Gilbert, Marine Ornithology 36: 183-188 (2008)